Ceny usług

Ceny usług są ustalane każdorazowo indywidualnie.

Na koszt sporządzenia operatu nie ma wpływu wartoś przedmiotu wyceny. Jest on natomiast uzgadniany po sprecyzowaniu celu wyceny, rodzaju nieruchomości oraz zakresu niezbędnych do wykonania czynności.

Na koszt wyceny wpływ mają między innymi niżej wymienione czynniki:

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących koszty wyceny konkretnej nieruchomości uprzejmie prosze o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.