Wymagane dokumenty

Wycena nieruchomości lokalowej


Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego


Wycena nieruchomości gruntowej


Wycena nieruchomości zabudowanej


Wycena nieruchomości komercyjnych


Powyższe dokumenty może za Państwa skompletować Rzeczoznawca, co może wydłużyć czas oczekiwania na wycenę jednocześnie podwyższając jej koszt.