TP Advisory to firma zajmująca się doradztwem w zakresie cen transferowych. Ceny transferowe to kwoty ustalane pomiędzy spółkami zależnymi, które są fragmentem tej samej grupy kapitałowej i dokonują transakcji handlowych między sobą sobą. W przypadku takich transakcji istotne jest, by ceny ustalane były zgodne z rynkowymi cenami, które obowiązywałyby między niezależnymi podmiotami. Firma TP Advisory proponuje usługi doradcze w zakresie cen transferowych, które pozwalają klientom na uniknięcie kłopotów związanych z nieprawidłowym wyznaczaniem tych cen. Doradztwo w zakresie cen transferowych stanowi przede wszystkim ocenę i optymalizację polityki cenowej, analizę transakcji w celu określenia odpowiednich cen oraz przygotowanie dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnej wiedzy, TP Advisory gwarantuje klientom profesjonalne doradztwo w zakresie cen transferowych, które jest dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta. https://www.tpadvisory.pl