Czym różni się reklama od marketingu?

Marketing można zdefiniować jako proces promocji, sprzedaży i dystrybucji produktu lub usługi. Jest to jeden z podstawowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i można to zrobić na wiele różnych sposobów. Chociaż reklama jest tylko jedną z form marketingu, jest to najbardziej powszechne.

W najprostszej formie, reklama jest aktem dotarcia do potencjalnych klientów poprzez komunikację z nimi za pośrednictwem różnych kanałów marketingowych. Głównym celem reklamy jest przekonanie konsumentów do zakupu określonego produktu lub usługi. Ale reklamy nie zawsze muszą mówić ludziom o konkretnym produkcie lub marce. Mogą również reklamować ideę, koncepcję lub przekonanie, aby przekonać ludzi, że powinni zwracać uwagę na coś (przykład: reklama polityczna).

Marketing natomiast jest szerszą dziedziną, która obejmuje zarówno elementy reklamowe, jak i niereklamowe (promocje, działania public relations), i służy do wywołania zainteresowania i chęci posiadania określonego produktu lub usługi. Różnica między marketingiem a reklamą leży w ich odpowiednich strategiach komunikacyjnych. Choć każda z nich ma swoje miejsce w sferze działalności gospodarczej, to jednak zasadniczo różnią się od siebie i próba stosowania strategii marketingowych w miejsce reklamowych zwykle nie wychodzi firmom zbyt dobrze, ponieważ nie jest skierowana do konkretnych odbiorców. Więcej na: totalnyremont.pl