Gdzie można stosować igłofiltry?

Obszar zastosowania instalacji igłofiltrowych jest bardzo szeroki. Niemal wszelkie typy gruntów mogą być odwadniane za ich pomocą. Znajdują zastosowanie podczas przygotowywania terenów pod różnego typu inwestycje (budowlane, konstrukcyjne, rolne). Poniżej przedstawiamy najczęstsze sposoby zastosowania igłofiltrów. 

Zastosowanie igłofiltrów – kiedy i dlaczego? 

Igłofiltry są stosowane w przeprowadzaniu okresowych odwodnień. Pozwalają obniżyć poziom wód gruntowych, co często jest wymogiem dla przeprowadzenia prac budowlanych na danym terenie. Szczególnie gdy potrzebne jest wykonanie wykopów głębokich na nawet kilka metrów. 

Odwadnianie wykopów budowlanych to kolejne pole zastosowania igłofiltrów. Pozwalają na szybkie i konsekwentne usunięcie wody z danego gruntu, dzięki czemu będzie możliwe przeprowadzenie rozbudowanych prac budowlanych. 

Również gdy pojawia się potrzeba ogólnego obniżenia poziomu wód gruntowych można stosować instalacje igłofiltrowe. Pozwalają z dużą dozą precyzji obniżyć poziom wód do upragnionego stanu. 

Ważnym polem zastosowania igłofiltrów jest też odwadnianie geotechniczne. Dzięki temu uzyskuje się większą konsolidację gruntu na danym terenie oraz osłabia ryzyko powstania osunięć. Igłofiltry do takich zastosowań oferuje między innymi hamer.pl.

Pozostałe istotne sposoby wykorzystania igłofiltrów obejmują także wykonywanie odwodnień dla potrzeb rolnictwa oraz pozyskiwanie wody użytkowej. W ostatnim przypadku pozyskana woda nadaje się do użytku przemysłowego, gospodarczego, rolniczego, a także do przeprowadzania nawodnień na innych terenach lub (po oczyszczeniu) do konsumpcji.