Jak działają uzdatniacze wody grzewczej?

Prawidłowo działająca instalacja grzewcza jest konieczna w każdym budynku, w którym przebywają ludzie. To ona zapewnia komfort cieplny i sprawia, że praca, odpoczynek czy jakiekolwiek inne czynności mogą być wykonywane w zdrowych i odpowiednich warunkach. Nic więc dziwnego, że dbałość o dobry stan tej instalacji jest niesamowicie ważna. Pomóc mogą w tym między innymi właściwie zainstalowane uzdatniacze.

Filtry wody grzewczej do cząstek stałych

Podstawowym elementem oczyszczającym jest filtr cząstek stałych, który ma za zadanie usunąć takie zabrudzenia jak drobinki rdzy, piasek czy wytrącone z wody cząstki. Ze względu na to, że zabrudzenia mogą mieć różny charakter, stosowane są dwa rodzaje oczyszczania.

Pierwsze z nich to oczyszczanie typowo mechaniczne, poprzez osadzanie cząstek stałych na powierzchni siatki filtrującej. Usuwa ono wszystkie zabrudzenia, które mają odpowiednio dużą wielkość i mogłyby łatwo przyczynić się do zatykania węższych miejsc w instalacji, gdyby zaczęły się na nich osadzać.

Filtry i uzdatniacze wody grzewczej wyposażone są także w magnesy, które przyciągają cząsteczki ferromagnetyczne (opiłki, rdzę), co również powoduje ich skuteczne usunięcie.

W jakich instalacjach stosowane są filtry i uzdatniacze?

Elementy oczyszczające stosowane są w systemach grzewczych, w których używane są jako medium grzewcze woda lub mieszanina wody i glikolu. W obu tych przypadkach separatory z reguły ustawiane są tak, aby wpływał do nich strumień powracający z instalacji. W ten sposób pracują najbardziej efektywnie, a jednocześnie nie wprowadzają zaburzeń w strumieniu.